Probleemstelling

Elke opleiding die een werkgever aan zijn werknemers wil aanbieden, doorloopt verschillende stappen. De werkgever stelt een opleidingsplan samen. Het plan wordt geëvalueerd door het sociale fonds en de vakbonden. Wanneer de opleiding plaatsvindt moet de werkgever zijn werknemers registreren en hiervan het bewijs van het opleidingscentrum bezorgen. Wanneer het dossier volledig is, kan het Sociale Fonds voor de Betonindustrie de werkgever financieel ondersteunen. 

Tal van emails en Excel files worden nu vervangen door een webapplicatie waar alle partijen toegang krijgen tot de informatie die zij nodig hebben, wanneer zij die nodig hebben. 
 


Vereisten

De webapplicatie wordt niet alleen intern gebruikt. Het zijn verschillende partijen die betrokken zijn bij elk dossier. En elke partij moet op zijn beurt toegang krijgen tot de juiste informatie, of om de juiste informatie gevraagd worden wanneer nodig. 

Het onboarden van deze derde partijen op het platform van het Sociaal Fonds van de Betonindustrie moet dan ook eenvoudig zijn. 


Oplossing

Samen met het Sociaal Fonds van de Betonindustrie documenteerden we de volledige flow die een aanvraag tot financiële steun voor opleidingen doorloopt. Al snel bleek dat de flow intern wel gekend is, maar dat de derde partijen die bij zo’n aanvraag betrokken zijn deze flow op hun manier interpreteren en invullen. Dit brengt onnodig veel emails met zich mee, en hierdoor is de flow ook vatbaar voor fouten.

We brachten in kaart welke informatie voor wie beschikbaar moet zijn, en vooral ook op welk moment zij hiervan op de hoogte gebracht moeten worden wanneer er input van hen verwacht wordt. 

Door elke betrokken partij mee te nemen in het digitalisatie traject van het Sociaal Fonds van de Betonindustrie plukken ook zij de vruchten hiervan. 


24/7 Toegankelijk voor alle betrokken partijen zodat alle schakels naadloos met elkaar verbonden kunnen wordenNa enkele productieve vergaderingen waarin de verschillende mensen van Sociaal fonds van de Betonindustrie ons hun probleem voorlegden, kwamen we al snel tot de nodige inzichten om een concreet plan uit te werken. Dat plan werd enkele keren opnieuw afgetoetst en bijgestuurd tijdens korte vergaderingen. Omdat de nodige vereisten van het te ontwikkelen platform duidelijk in kaart gebracht konden worden waren we in staat om een zeer concrete en concurrentiële offerte op te maken waarin netjes uitgewerkt werd wat de mensen van Sociaal fonds van de Betonindustrien konden verwachten van hun nieuwe platform.
"Zonder deze applicatie had ik uren manueel, repetitief werk. Nu kan ik me eindelijk concentreren op belangrijke zaken, worden er veel minder fouten gemaakt én is het allemaal veel overzichtelijker. "

Brecht Stalmans
Sectorconsulent

Het resultaat

Het resultaat is een performantie webapplicatie die bruikbaar is op éénder welk toestel, waarin de verschillende betrokken partijen hun ding kunnen doen wanneer dat nodig is. Het aantal manuele handelingen, mails en telefoontjes is hierdoor drastisch verminderd, net als de foutenmarge.

Een mooi voorbeeld van de digitalisatie van de bestaande bedrijfsprocessen met het oog op het verminderen van fouten en efficiënter werken.

Sociaal fonds:

De positieve impact van de webapplicatie op de dagdagelijkse werking van het Sociaal Fonds van de Betoindustrie is enorm. Waar de werkgever voordien via email hun opleidingsplan indiende en opvolgde, gebeurt dit nu in de online omgeving. Het aantal emails en telefoontjes omtrent deze dossiers daalde ondertussen aanzienlijk. 
 

Werkgevers:

Ook de werkgevers zijn blij met de komst van het portaal. Ze kunnen in een intuïtieve omgeving zelf hun opleidingsplan samenstellen en de werknemers die de opleiding volgen registreren. Wanneer het plan is ingediend krijgen ze statusupdates van het dossier, en kunnen ze op elk moment zien wat er (nog) moet gebeuren of wat de volgende stappen zijn. 
 

Sociale partners:

De sociale partners worden op de hoogte gebracht wanneer een werkgever een opleidingsplan indient, en kan dit inkijken, goedkeuren of de nodige feedback geven zodat de werkgever de nodige wijzigingen kan doen. 
 

Opleidingscentra:

De opleidingscentra kunnen na de opleiding de aanwezigheidslijsten uploaden, en deze worden dan automatisch gematched met de ingeschreven werknemers. Vervolgens wordt ook de factuur opgeladen zodat het sociaal fonds en de sociale partners het dossier kunnen finaliseren.